Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Hezkuntza Saila

euskadi.net

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 

HEZKUNTZA

11. Legealdia (2016 - 2020)
Inprimatu
Titularra :Cristina Uriarte Toledo
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)
Tlf.: 945018182 Ext. 18182
Faxa: 945018337
ORGANIGRAMA
(*)Taula honen datuak ezeguneratuak egon daitezke Euskal Herriko Buletin Ofizialean Departamentuko Egitura Dekretuak argitaratu arte.
HEZKUNTZA Cristina Uriarte Toledo
Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza José Ignacio Bañuelos Ibáñez
ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN SAILBURUORDETZA Olatz Garamendi Landa
Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza Amaia Jauregiberri Goenaga
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza Konrado Mugertza Urkidi
Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia Zuzendaritza Polentzi Urquijo Sagredo
Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritza Jon Iñaki Urbina García de Vicuña
HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA Miren Maite Alonso Arana
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza Lucía Torrealday Berrueco
Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza Jesús Fernandez Ibañez
LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA Jorge Arévalo Turrillas
Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritza Nicolás Sagarzazu Alzua
Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza Rikardo Lamadrid Intxaurraga
UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUORDETZA Adolfo Morais Ezquerro
Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza Miren Artaraz Miñón
Ikerketa Zuzendaritza Amaia Esquisabel Alegría
EGINTZA ARLOAK

Aipatutako 24/2016 Dekretuaren 11. artikuluak honako egiteko eta jardun-arlo hauek esleitzen dizkio Hezkuntza Sailari:

 • Irakaskuntzaren alorrean Autonomia Estatutuan ezartzen diren ahalmenak, araubide orokorrekoak zein araubide berezikoak, etapa eta maila desberdinak barnean direla, bai eta goi-mailako hezkuntza ere. Bizitza osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere sartzen dira.
 • Lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak egitea, zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua izango du, bere erantzukizunetatik.
 • Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzea.
 • Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 • Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 1. Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua, 1/2013 Legeak, urriaren 10reko sortu duena (EHAA 199; 2013-10-17).
 2. Euskadiko Eskola Kontseilua, urriaren 28ko 13/1988 Legeak sortua (EHAA 220; 88-11-23).
 3. Euskadiko Unibertsitate Kontseilua, Unibertsitate Antolamenduko ekainaren 29ko 19/1998 Legeak  sortua (EHAA; 98-07-16)
 4. Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseilua, Unibertsitate Antolamenduko ekainaren 29ko 19/1998 Legeak sortua (EHAA; 98-07-16).
 5. Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordea, otsailaren 9ko 22/1988 Dekretuak  sortua (EHAA 34; 88-02-18).
 6. Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua,
  - otsailaren 22ko 100/1994 Dekretuak sortua (EHAA 52; 94-03-16)
  - eta 222/1998 Dekretua, irailaren 8koa, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua sortu eta arautu zuena ( EHAA 67; 01-04-05).
 7. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua (EEI) irailaren 8ko 169/2015 Dekretuak sortu duena (EHAA 183; 2015-09-25).
 8. Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI),
  - otsailaren 6ko 14/2001 Dekretuak sortua (EHAA 31; 01-02-13)
  - eta  2001eko martxoaren 27koaren Aginduak   funtzionamendua eta antolamendua arautzen duena (EHAA 67; 01-04-05)
 9. Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK), irailaren 8ko 168/2015 Dekretuak sortu duena (EHAA 184; 2015-09-28).
 10. Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordea 161/2012 Dekretuak, abuztuaren 21ekoa, sortua (EHAA 181; 12-09-17).
 11. Kulturaren Euskal Kontseilua
  -  219/2000 Dekretuak , uztailaren 7koa (EHAA 227; 00-11-27)
 12. Euskararen Aholku Batzordea
  - 132/2000 Dekretuak , uztailaren 11koa (EHAA 134; 00-07-13)
  - 132/2000 Dekretuak , uztailaren 11koa (EHAA 142; 00-07-26) (Hutsen zuzenketa)
  - 179/2002 Dekretuak, uztailaren 16koa (EHAA 148; 02-08-07)
 13. Kirolaren Euskal Kontseilua
  - 14/1998 Legeak ,  ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  - 220/2000 Dekretuak, azaroaren 7koa (EHAA 227; 00-11-27)
  - 12/2012 Legeak, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
 14. Euskadiko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea 
  - 239/1999 Dekretuak , ekainaren 2koa (EHAA 112; 99-06-15)
  - Aldatu egiten da 2. artikulua, 25/2006 Dekretuaren bigarren xedapenaren arabera
 15. Euskal Ikus-entzunezkoaren Erakundearteko Batzordea (EIEB) 
  - 218/2003 Dekretuak , 23 septiembre (EHAA 195; 07-10-03)
 16. Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea
  - 284/1990 Dekretua , urriaren 23koa (EHAA 229; 90-11-16)
 17. Euskadiko Arkeologia Ondarearen Aholku Batzordea
  - 62/1996 Dekretuak , martxoaren 26koa(EHAA 67; 03-04-96)
 18. Euskadiko Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholku Batzordea
  - 232/2000 Dekretua ,  azaroaren 21koa (EHAA 235; 00-12-11)
 19. Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea (COVASED)
  - 232/2000 Dekretuak ,  azaroaren 21koa(EHAA 235; 00-12-11)  30.1 art
 20. Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea
  - 14/1998 Legeak , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  - 12/2012 Legeak, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
  - 85/2004 Dekretuak , maiatzaren 18koa (EHAA 99; 27-05-04)
 21. Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea
  - 14/1998 Legeak , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  - 12/2012 Legeak, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
  - 94/2004 Dekretuak , maiatzaren 25koa (EHAA 108; 04-06-09)
 22. Kirol Justiziako Euskal Batzordea
  - 14/1998 Legeak , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  - 12/2012 Legeak, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
 23. Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea
  - 131/2004 Dekretuak , ekainaren 29koa (EHAA 135; 04-07-16)
 24. Euskadiko Museoen Aholku Batzordea
  - 54/2008 Dekretuak , martxoaren 18koa (EHAA 64; 08-04-4)
 25. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea
  - 232/2008 Dekretuak , abenduaren 30koa (EHAA 12; 09-01-19)
 26. Baliokidetzen Jarraipen Batzordea
  - 297/2010 Dekretuak , azaroaren 9koa (EHAA 219; 10-11-15)
 27. Aholku Batzordea eta Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea (COVAUT)
  - 12/2012 Legeak, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK
 • Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia.
  - 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena. (EHAA 50; 04-03-12).
 • Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), administrazio-mailako erakunde autonomoa
  29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa (EHAA 183; 83-12-12)
  34/1996 Dekretua, otsailaren 13koa (EHAA 39; 96-02-23)
 • Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko ente publikoa eta ente honekin lotutako sozietateak
  5/1982 Legea, maiatzaren 20koa (EHAA 71; 82-06-02)
  8/1998 Legea , martxoaren 27koa (EHAA 71; 98-04-17)
 • Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute zuzenbide pribatuko ente publikoa /Basque Institute:
  3/2007 Legea, apirilaren 20koa (EHAA  89; 07-05-10)
 • Euskadiko Liburutegia erakunde autonomo administratiboa:
  11/200 Legea, urriaren 25koa (EHAA  222; 07-11-19)
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko beste entitate batzuk:
  - Euskadi Kirola Fundazioa 2007ko abenduaren 19ko Agindua sortutakoa (EHAA 17; 08-01-24)
  - Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa 1997ko uztailaren 28ko Agindua  sortutakoa (EHAA 165; 97-09-01)
  - Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia-Musikene, fundazio pribatua  2001eko uztailaren 11ko Agindua sortutakoa (EHAA 172; 2001-09-05)
  - Haurreskolak Partzuergoa 16/2003 Ebazpena, urriaren 20koa (EHAA 252; 2003-12-26) eta 6/2015 Ebazpena, urtarrilaren 28koa (EHAA 2003-12-26) arautua.
SOZIETATE PUBLIKOAK

Euskadiko Orkestra, S.A. sozietate publikoa: 62/1982 Dekretua, otsailaren 15ekoa (EHAA 41; 82-03-26)  

ERREGISTROAK
 1. Unibertsitatez kanpoko titulu akademikoen eta lanbide-tituluen erregistroa
  - 218/1997 Dekretua, urriaren 7koa (ehaa 203; 97-10-23)
 2. Prebentzioko ordezkarien erregistroa
  - 299/2003 Dekretua, abenduaren 9koa (ehaa 12; 04-01-20)
 3. Istripu eta gorabeheren erregistroa
  - 299/2003 Dekretua, abenduaren 9koa (ehaa 12; 04-01-20)
 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitateen, Zentroen eta Unibertsitate Irakaskuntzen Erregistroa
  - 351/2010 Dekretua, abenduaren 28koa (EHAA 16; 11-01-25).
 5. Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erregistroa
   -  7/1990 Legea, uztailaren 3koa (EHAA 157; 90-08-06)
   - 342/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa (EHAA 203; 99-10-22)
 6. Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusia
    - 7/1990 Legea, uztailaren 3koa (EHAA 157; 90-08-06)
   - 342/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa (EHAA 203; 99-10-22)
 7. Euskal Herriko Gazte Elkarteen Eta Gazteriari Zerbitzuak Eskaintzen Dizkioten Entitateen Zentsu Nagusia
   - 1986aren urtarrilaren 15eko Agindua (EHAA 13; 86-01-22)
 8. Irratidifusio Enterpresen Errolda
    - 296/1994 Dekretua, uztailaren 12koa (EHAA 140; 94-07-22)
 9. Jabego Intelektualen Errolda Nagusia
   - 20/1992 Legea, uztailaren 7koa (BOE 168; 14-07-92)
   - R.Decreto 733/1993, maiatzaren 14koa (BOE 142; 15-06-93)
   - R.Decreto 733/1993, maiatzaren 14koa (BOE 166; 13-07-93) (Hutsen zuzenketa)
 10. Euskadiko Aterpetxen Erregistro Bateratuan
     - 1997ko azaroaren 12ko Agindua (EHAA 226; 97-11-25)
     - 1997ko azaroaren 12ko Agindua (EHAA 234; 97-12-05) (Hutsen zuzenketa)
 11. Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroa
     - 14/1998 Legea, ekainaren 11koa (EHAA 118; 90-06-25)
 12. Euskaltegien eta Euskararen Autoikaskuntzarako Zentroen Erregistroa
     - 2003ko abuztuaren 6ko Agindua (EHAA 176; 03-09-10)
     - 2003ko abuztuaren 14ko Agindua (EHAA 217; 03-11-06)
 13. Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa
    - 7/2006 Legea, abenduaren 1eko 8. artikulua (EHAA 239; 06-12-18)
   - 132/2011 Dekretua, ekainaren 21ekoa, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko araudia onartu eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzen duena (EHAA 127; 11-07-05).
 14. Euskal Autonomia Erkidegoko Jabetza Intelektualaren Lurralde Erregistroa
  - Agindua 2012ko urtarrilaren 9koa, Kulturako sailburuarena, sortzen duena. (EHAA 22; 12-02-20)
 15. Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB)
  - 222/2012 Dekretua, urriaren 16koa, sortu eta arautzekoa dena (EHAA 232;12-11-30).
Euskadi, auzolana